S nami máte firemné procesy pod kontrolou
Jednoduchá orientácia
zrýchlenie firemných procesov
Rýchlejšie rozhodovanie
optimalizácia procesov
Skrátenie doby spracovania
eliminácia chýb
Jednoduchá orientácia
zrýchlenie firemných procesov
Rýchlejšie rozhodovanie
optimalizácia procesov
Skrátenie doby spracovania
eliminácia chýb
Vďaka nášmu riešeniu dokážu výrobcovia vyhovieť globálnemu dopytu. S dôverou s ním riadia všetko, od dodávateľských reťazcov, cez riadenie projektov až po riadenie životného cyklu výrobkov.
Icon-80

RIADENIE REKLAMÁCIÍ:

Zvládajte lepšie riešenie záručných nárokov prostredníctvom adaptívneho riadenia prípadov a pravidiel procesov, ktoré zahŕňajú overenie záruky, autorizáciu, kontrolu nároku a jeho schválenie.

Icon-76

RIEŠENIE PORÚCH:

Zlepšite kvalitu produktov, znížte náklady a obmedzte riziká včasnou identifikáciou problémov, ich roztriedením, riešením a následným reportovaním trendov.

Icon-73

RIADENIE VÝROBNÝCH PROCESOV:

Riaďte veľmi zložité výrobné postupy od fázy výskumu cez riadenie testov, patentové prihlášky až po prípravu uvedenia na trh a ďalej.

Icon-50

RIADENIE VÝBEROVÝCH KONANÍ:

Podporte proces výberu subdodávateľov tak, aby ho bolo možné jednoducho sledovať a vyhodnocovať.

Icon-78

RIADENIE A HODNOTENIE DODÁVATEĽOV:

Sledujte a automatizujte riadenie toku zásob a vyhodnotenie kvality dodávok a zaistite hladký a efektívny chod dodávateľského reťazca.

Icon-57

RIADENIE FIREMNÝCH PROCESOV:

Znížte riziká a zaistite súlad s legislatívou a firemnými metodikami vďaka riadeniu schvaľovania, distribúcie a potvrdenia príjmu pracovníkom.

Icon-81

RIADENIE ŽIVOTNÉHO CYKLU VÝROBKU:

Riaďte výrobok od návrhu po celý čas jeho životného cyklu, so zaistením spolupráce, postupov a informácií naprieč celou organizáciou.

Icon-64

RIADENIE PROJEKTOV:

Zvýšte efektivitu pri riadení projektov vďaka zavedeniu adaptabilných procesov pre jednotlivé fázy a typy projektov.

Icon-54

RIADENIE SLUŽIEB:

RIADENIE SLUŽIEB: Zlepšite vzťahy so zákazníkmi a znížte náklady vďaka procesom a obehu informácií.

Čo vyriešime pre vás?

Chcete získať viac informácií o firemných procesoch a naviac bezplatnú konzultáciu procesov vo Vašej organizácii?
Stačí nás kontaktovať prostredníctvom formulára.

Vyberte oblasť, alebo oblasti firemných procesov, ktoré vás zajímajú, a my Vám pošleme doplňujúce informácie.
* Položky označené hviezdičkou sú povinné.
Vami uvedené údaje slúžia výhradne iba na tento konkrétny účel.
Na začiatok sekcie