S nami máte firemné procesy pod kontrolou
Jednoduchá orientácia
zrýchlenie firemných procesov
Rýchlejšie rozhodovanie
optimalizácia procesov
Skrátenie doby spracovania
eliminácia chýb
Jednoduchá orientácia
zrýchlenie firemných procesov
Rýchlejšie rozhodovanie
optimalizácia procesov
Skrátenie doby spracovania
eliminácia chýb
Naše riešenie pomáha verejnému sektoru lepšie slúžiť svojim občanom tým, že poskytuje samoobslužné služby, zefektívňuje prevádzku a zlepšuje informovanosť.
Icon-45

SPRÁVA PRÍPADOV:

Spravujte prípady, dokumenty a kontakty centrálne, na jednom mieste. Spúšťajte pracovné postupy na základe zmien informácií alebo udalostí. Správa prípadov (Case management) sa používa v oblasti sociálnych služieb, zdravotníctva, v trestnom a firemnom práve aj v ďalších odboroch.

Icon-47

SPRACOVANIE DÔKAZOV:

Sledujte a spracúvajte dôkazy pre trestné stíhanie či iné prekročenie zákona. Efektívne chráňte spracúvané informácie. Zaistite auditnú stopu práce s informáciami.

Icon-46

KOMUNIKÁCIA S OBČANMI:

Poskytnite občanom lepšie informácie a poskytujte služby s nižšími nákladmi. Umožnite pomocou rôznych formulárov prístup k verejným záznamom a digitálnym službám. Vytvorte kvalitný komunikačný kanál s verejnosťou s možným napojením na interné informačné zdroje.

Icon-48

RIADENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ:

V krízových situáciách, ako je povodeň, evakuácia obyvateľov, požiare atď., je nutná rýchla a účinná komunikácia medzi jednotlivými subjektmi, ako sú polícia, hasičský záchranný zbor, obce s rozšírenou pôsobnosťou, zdravotnícke zariadenia atď. Naše riešenie umožňuje efektívne riadiť procesy krízových situácií so strážením termínov, rozosielaním krízových SMS správ a dôkladnou evidenciou všetkých vykonaných krokov.

Icon-49

ŠKOLSKÉ INŠPEKCIE:

Vytvorte efektívny komunikačný kanál so školskými zariadeniami pre výmenu a zber informácií. Dôsledne kontrolujte a podávajte správy o kvalite vzdelávania naprieč školami a univerzitami.

icon-50

ŠKOLSKÉ ZARIADENIA:

Poskytnite študentom prehľadný školský systém pre registráciu na štúdium. Sprístupnite informácie o rozvrhu a študijných plánoch. Zjednodušte zber údajov o študentoch a ich evidenciu prostredníctvom on-line formulárov, postupov a notifikácií. Ukážte zákonným zástupcom študentov ich výsledky.

Icon-75

OBRANA:

Správne fungovanie obranných mechanizmov krajiny je podmienené včasným vyhodnotením hrozieb, ale hlavne perfektne fungujúcimi systémami pre logistiku, správu a údržbu vojenského materiálu, riadenie misií, zavádzanie a udržovanie národných aj medzinárodných bezpečnostných štandardov a spoluprácu v rámci NATO. Zaistite hladké fungovanie agend ministerstva obrany a efektívnejšie vykonávajte procesy od obstarávania majetku až po medzinárodnú spoluprácu.

Přehledy a analýzy veřejný sektor

Prehľady a analýzy

Získajte v reálnom čase priamy prístup k dôležitým informáciám a celej rade analytických nástrojov, ktoré vám pomôžu vyhľadávať trendy a vzťahy.

Čo vyriešime pre vás?

Chcete získať viac informácií o firemných procesoch a naviac bezplatnú konzultáciu procesov vo Vašej organizácii?
Stačí nás kontaktovať prostredníctvom formulára.

Vyberte oblasť, alebo oblasti firemných procesov, ktoré vás zajímajú, a my Vám pošleme doplňujúce informácie.
* Položky označené hviezdičkou sú povinné.
Vami uvedené údaje slúžia výhradne iba na tento konkrétny účel.
Na začiatok sekcie