S nami máte firemné procesy pod kontrolou
Jednoduchá orientácia
zrýchlenie firemných procesov
Rýchlejšie rozhodovanie
optimalizácia procesov
Skrátenie doby spracovania
eliminácia chýb
Jednoduchá orientácia
zrýchlenie firemných procesov
Rýchlejšie rozhodovanie
optimalizácia procesov
Skrátenie doby spracovania
eliminácia chýb
Dynamické prostredie pre podnikanie, často sa meniaca legislatíva a tlak na konkurencieschopné ceny vyžaduje inovatívne riešenie a kvalitné služby pre získanie spokojných zákazníkov a udržanie sa na trhu.
Kontaktní centra

KONTAKTNÉ CENTRA

Perfektne fungujúce kontaktné centrum je v utilitách kľúčové, pretože ovplyvňuje pocity a vnímanie vzťahu zákazníkov k firme a tým retencii klientov, zároveň pri správnom fungovaní znižuje celkové náklady na obsluhu.

Akvizice a partnerský prodej

AKVIZÍCIA A PARTNERSKÝ PREDAJ

Získavanie nových zákazníkov prostredníctvom obchodných partnerov aj priamym predajom je základom rastu spoločnosti. Náklady zákazníka a jeho prínosy je možné efektívne a včas vyhodnotiť a adekvátne na to reagovať.

Ucelený pohled 360

UCELENÝ POHĽAD NA ZÁKAZNÍKA

Sledujte spokojnosť, príspevok k celkovej marži aj informácie o histórii zákazníkov. Získajte potrebné dáta z najrôznejších systémov a zdrojov dát, zanalyzujte ich a získané informácie zobrazte v relevantných situáciách.

Samoobslužný portál

SAMOOBSLUŽNÝ PORTÁL

Samoobslužné zákaznícke portály pozitívne ovplyvňujú spokojnosť zákazníkov a prispievajú k razantnej úspore nákladov na obsluhu.

Mobilní řešení pro terénní pracovníky

MOBILNÉ RIEŠENIE PRE TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV

Presné a flexibilné riadenie terénnych pracovníkov je kľúčové pre zaistenie prevádzkyschopnosti rozvodnej siete. Rozdeľovanie práce a servisných zákaziek, riešenie havarijných situácií, ale aj odpočty meraní budú efektívnejšie.

Plánování údržby

PLÁNOVANIE ÚDRŽBY

Zefektívnite údržbu svojej rozvodnej siete. Preventívna a havarijná údržba siete je kľúčovým faktorom pre úspešnosť distribučných spoločností. Nástroje na pokročilé plánovanie zaistia okamžitú reakciu na vzniknuté havarijné situácie a prispejú k optimálnemu využitiu zdroja.

Přehledy a analýzy utility

PREHĽADY A ANALÝZY

Získajte v reálnom čase priamy prístup k dôležitým informáciám a celému radu analytických nástrojov, ktoré vám pomôžu vyhľadávať trendy a vzťahy.

Čo vyriešime pre vás?

Chcete získať viac informácií o firemných procesoch a naviac bezplatnú konzultáciu procesov vo Vašej organizácii?
Stačí nás kontaktovať prostredníctvom formulára.

Vyberte oblasť, alebo oblasti firemných procesov, ktoré vás zajímajú, a my Vám pošleme doplňujúce informácie.
* Položky označené hviezdičkou sú povinné.
Vami uvedené údaje slúžia výhradne iba na tento konkrétny účel.
Na začiatok sekcie