S nami máte firemné procesy pod kontrolou
Jednoduchá orientácia
zrýchlenie firemných procesov
Rýchlejšie rozhodovanie
optimalizácia procesov
Skrátenie doby spracovania
eliminácia chýb
Jednoduchá orientácia
zrýchlenie firemných procesov
Rýchlejšie rozhodovanie
optimalizácia procesov
Skrátenie doby spracovania
eliminácia chýb
Vďaka nášmu riešeniu dokážu stavebné firmy efektívne riadiť v čase jednotlivé projekty, a to vrátane komunikácie s dodávateľmi, na základe vhodne nastavených parametrov pomôže strážiť kľúčové termíny, požadovanú dokumentáciu atď.
Icon-64

RIADENIE PROJEKTOV:

Zvýšte efektivitu pri riadení projektov vďaka zavedeniu adaptabilných procesov a eskalačných pravidiel pre jednotlivé fázy a typy projektov.

Icon-42

SPRÁVA DOKUMENTOV A DOKUMENTÁCIE:

Efektívne spravujte projektové dokumenty, sprístupnite ich všetkým svojim pracovníkom v súlade s ich projektovými rolami.

Icon-65

RIADENIE VÝBEROVÝCH KONANÍ:

Podporte proces výberu subdodávateľov tak, aby ho bolo možné jednoducho sledovať a vyhodnocovať.

Icon-67

ZMLUVNÝ MANAŽMENT:

Zrýchlite proces tvorby a schvaľovania zmlúv vo všetkých jeho krokoch. Získajte detailný prehľad, v akom stave sa schvaľovanie každej zmluvy nachádza.

Icon-78

KOMUNIKÁCIA S DODÁVATEĽMI:

Zdieľajte so svojimi dodávateľmi kľúčové projektové dokumenty, zrýchlite a zefektívnite riadenie ich životného cyklu.

Icon-60

HODNOTENIE DODÁVATEĽOV:

V nadväznosti na výberové konania a vyhodnotenie spolupráce na projekte automatizujte vyhodnotenie kvality dodávok.

Icon-80

RIADENIE REKLAMÁCIÍ:

Zvládajte lepšie riešenie záručných nárokov prostredníctvom riadenia procesu reklamácie, ktoré zahŕňajú overenie záruky, autorizáciu, kontrolu nároku a jeho schválenie.

Icon-58

RIADENIE SLUŽIEB:

Zlepšujte vzťahy so zákazníkmi aj dodávateľmi a znížte náklady vďaka procesom a obehu informácií.

Icon-54

RIADENIE FIREMNÝCH PROCESOV:

Znížte riziká a zaistite súlad s legislatívou a firemnými metodikami vďaka riadeniu schvaľovania, distribúcie a potvrdenia príjmu pracovníkom.

Čo vyriešime pre vás?

Chcete získať viac informácií o firemných procesoch a naviac bezplatnú konzultáciu procesov vo Vašej organizácii?
Stačí nás kontaktovať prostredníctvom formulára.

Vyberte oblasť, alebo oblasti firemných procesov, ktoré vás zajímajú, a my Vám pošleme doplňujúce informácie.
* Položky označené hviezdičkou sú povinné.
Vami uvedené údaje slúžia výhradne iba na tento konkrétny účel.
Na začiatok sekcie