S nami máte firemné procesy pod kontrolou
Jednoduchá orientácia
zrýchlenie firemných procesov
Rýchlejšie rozhodovanie
optimalizácia procesov
Skrátenie doby spracovania
eliminácia chýb
Jednoduchá orientácia
zrýchlenie firemných procesov
Rýchlejšie rozhodovanie
optimalizácia procesov
Skrátenie doby spracovania
eliminácia chýb
Riadenie prevádzky zaisťuje hladký chod firmy, jej predvídateľnosť a súlad s legislatívou.
Naše riešenie poskytuje aplikácie, ktoré zjednodušujú prevádzkové postupy a poskytujú prehľad o všetkých aspektoch prevádzky firmy.
Icon-01

RIADENIE CALL CENTRA:

Vybavte svoje call centrum tak, aby mohlo vykonávať potrebné akcie pri súčasnom zaistení konzistencie a súladu s legislatívou.

Icon-02

SÚLAD:

Sledujte všetky procesy aj súvisiace dáta a implementujte pravidlá pre procesy zaisťujúce prehľadnosť, konzistenciu a udržanie úplného súladu s legislatívou.

Icon-03

SPRÁVA ZMLÚV:

Uistite sa, že správne zmluvy alebo časti zmluvy sú v súlade a že príslušné strany majú požadovanú zodpovednosť.

Icon-04

HELP DESK:

Ľudia, ktorí sa podieľajú na vašom podnikaní, či zvnútra firmy, alebo zvonku, potrebujú samoobslužnú aj odbornú pomoc a prehľad o stave riešenia.

Icon-05

RIADENIE INCIDENTOV:

Zaistite aplikácie, ktoré vašim pracovníkom umožnia nahlásiť a sledovať incidenty.

Icon-06

RIADENIE ZÁSOB:

Efektívne dohliadajte na tok zásob vo svojej organizácii, s prehľadom o stavoch v reálnom čase, šetriacim vaše peniaze.

Icon-07

RIADENIE IT SLUŽIEB:

Uľahčite vášmu IT tímu poskytovanie lepších služieb vašej firme pomocou samoobsluhy, riadenia servisných požiadaviek a reportov.

Icon-08

PRÁVNA PRÍPRAVA:

Zjednodušte prípravu právnych podkladov naprieč systémami vďaka centralizovanému riadeniu záznamov, triedeniu, uchovávaniu a skartáciu podľa prijatých zásad.

Icon-09

FÚZIE A AKVIZÍCIE:

Prijímajte vo svojej organizácii strategické rozhodnutia pri procesoch fúzie alebo akvizície, udržujte pri nich kľúčových manažérov informovaných a sledujte potrebné ciele.

Icon-10

PROJEKTOVÉ RIADENIE:

Udržujte projekty pod kontrolou vďaka postupom, ktoré ukazujú stav projektu vrátane úloh, schvaľovania a zodpovednosti.

Icon-11

RIADENIE RIZÍK A INCIDENTOV:

Riaďte riziká a lepšie riešte incidenty pomocou funkcií reportovania a sledovania.

Icon-12

ÚČTOVNÝ AUDIT:

Zvýšte bezpečnosť a efektivitu svojich firemných procesov v súlade s americkým zákonom Sarbanes-Oxley vrátane plnej podpory auditu.

Icon-13

RIADENIE DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA:

Uľahčite centralizáciu procesov dodávateľských reťazcov a zasielanie dokumentov, ako sú nákupné a predajné objednávky.

Icon-14

SLEDOVANIE ČASU:

Používajte jednoduché nástroje na sledovanie, ako vaša firma využíva prevádzkový čas.

Icon-15

TIKETOVÝ SYSTÉM:

Sledujte tikety problémov a ich riešenie a znížte tak nároky na IT.

Čo vyriešime pre vás?

Chcete získať viac informácií o firemných procesoch a naviac bezplatnú konzultáciu procesov vo Vašej organizácii?
Stačí nás kontaktovať prostredníctvom formulára.

Vyberte oblasť, alebo oblasti firemných procesov, ktoré vás zajímajú, a my Vám pošleme doplňujúce informácie.
* Položky označené hviezdičkou sú povinné.
Vami uvedené údaje slúžia výhradne iba na tento konkrétny účel.
Na začiatok sekcie