S nami máte firemné procesy pod kontrolou
Jednoduchá orientácia
zrýchlenie firemných procesov
Rýchlejšie rozhodovanie
optimalizácia procesov
Skrátenie doby spracovania
eliminácia chýb
Jednoduchá orientácia
zrýchlenie firemných procesov
Rýchlejšie rozhodovanie
optimalizácia procesov
Skrátenie doby spracovania
eliminácia chýb
Zarábajte peniaze.
Predaj a marketing potrebuje nástroje, ktoré uľahčujú plnenie predajného lievika a zvyšujú predaj. Až príliš často sú obchodné aplikácie prekážkou, nie pomocou.
Ale nemusí to tak byť.
Icon-16

SPRÁVA KAMPANÍ:

Spolupracujte na kampaniach – interne a s agentúrami –, využívajte odosielanie, schvaľovanie a sledovanie výkonnosti rozosielok, médií, nákupu plôch atď.

Icon-17

ROZVOJ PREDAJNEJ PODPORY:

Implementujte procesy, ktoré členov tímu motivujú na spoluprácu pri vytváraní efektívneho marketingového obsahu a predajnej podpory.

Icon-18

SPRÁVA OBSAHU:

Spravujte tok obsahu medzi stranami, aby boli zaistené správne správy a obsah, publikované v správnom čase správnymi kanálmi.

Icon-19

OBNOVA ZMLÚV:

Uľahčite zákazníkom obnovenie zmluvy bez potreby ďalšieho predajného úsilia.

Icon-20

VÝSKUM A SLEDOVANIE ZÁKAZNÍKOV:

Monitorujte a sledujte informácie naprieč internými a externými systémami a vykonávajte akcie podľa preddefinovaných spúšťacích pravidiel.

Icon-21

ZÁKAZNÍCKA SAMOOBSLUHA:

Umožnite zákazníkom samoobslužné riešenie objednávok aj sledovanie a riešenie problémov.

Icon-22

PLÁNOVANIE AKCIÍ:

Aby bola vaša akcia úspešná, udržujte všetky informované a synchronizované s úlohami, termínmi, informáciami a reportmi.

Icon-23

PRÍPRAVA PONÚK:

Priraďte a riaďte úlohy pri vytváraní rôznych aspektov pripravovaných ponúk.

Icon-24

OD PONUKY K PLATBE:

Riaďte konzistentný proces, ktorý zahŕňa stanovenie cien, vytvorenie ponuky, integráciu do firemných systémov, riadenie zmluvy, fakturáciu a platby.

Icon-25

PREDAJNÉ OBJEDNÁVKY:

Vytvárajte a sledujte predajné objednávky vrátane nákupných objednávok u subdodávateľov, všetky plne kontrolovateľné.

Icon-26

RIADENIE SPOLOČENSKÝCH VÄZIEB:

Riaďte a sledujte spoločenské záväzky naprieč korporáciou a jej vlastníkmi.

Od vizitky ke spokojenému zákazníkovi

Od vizitky k spokojnému zákazníkovi

Získajte prehľad vo svojich kontaktoch a vďaka tomu nezabudnete na svojich zákazníkov. Venujte im maximálnu starostlivosť a pocit jedinečnosti.

Řízení výkonnosti

Riadenie výkonnosti

Stanovte obchodné ciele a sledujte ich plnenie. Reagujte včas na meniace sa trendy a požiadavky trhu. Zobrazte si výkonnosť v grafoch a prehľadných reportoch.

Přehledy a analýzy prodej a marketing

Prehľady a analýzy

Získajte v reálnom čase priamy prístup k dôležitým informáciám a celej rade analytických nástrojov, ktoré vám pomôžu vyhľadávať trendy a vzťahy.

Čo vyriešime pre vás?

Chcete získať viac informácií o firemných procesoch a naviac bezplatnú konzultáciu procesov vo Vašej organizácii?
Stačí nás kontaktovať prostredníctvom formulára.

Vyberte oblasť, alebo oblasti firemných procesov, ktoré vás zajímajú, a my Vám pošleme doplňujúce informácie.
* Položky označené hviezdičkou sú povinné.
Vami uvedené údaje slúžia výhradne iba na tento konkrétny účel.
Na začiatok sekcie