S nami máte firemné procesy pod kontrolou
Jednoduchá orientácia
zrýchlenie firemných procesov
Rýchlejšie rozhodovanie
optimalizácia procesov
Skrátenie doby spracovania
eliminácia chýb
Jednoduchá orientácia
zrýchlenie firemných procesov
Rýchlejšie rozhodovanie
optimalizácia procesov
Skrátenie doby spracovania
eliminácia chýb
Naše riešenie umožní efektívne riadenie finančných procesov a doručenie správnych informácií správnym ľuďom v správnom čase. Súčasne taktiež garantuje dodržanie regulatórnych predpisov a legislatívy a zníženie rizika ľudských chýb.


Spoločnosti poskytujúce finančné služby sa môžu lepšie a hlavne rýchlejšie rozhodovať na základe presných informácií – či ide o schválenie spotrebiteľského úveru, alebo riešenie sťažností na call centre.
Icon-44

AKVIZÍCIA ZÁKAZNÍKOV:

Zrýchlite celý proces založenia klienta, od automatickej kontroly jeho dokladov, cez založenie jeho ID vo všetkých interných systémoch až po jeho financovanie. Pokryte všetky kanály jedným procesom.

Icon-51

OTVORENIE ÚČTOV:

Automatizujte proces založenia účtu a jeho čiastkové časti ako kontrolu osôb, komunikáciu s klientom, prípravu zmlúv, spoluprácu s kuriérmi, integráciu s ďalšími internými systémami (core systém, internetové bankovníctvo a ďalšie).

Icon-63

ŽIADOSTI O ÚVER:

Dajte klientom možnosť zažiadať o úver odkiaľkoľvek a získať prvú ponuku rádovo v minútach. Riaďte celý proces automaticky a majte všetky riziká aj čas pod kontrolou. Po schválení úveru potom ďalšími procesmi bude riadiť splácanie úveru, automatickú komunikáciu s klientom a prípadné vymáhanie.

Icon-56

POHĽADÁVKY A VYMÁHANIE:

Implementujte postupy práce s pohľadávkami – early a late collection, nastavujte si dynamicky vhodné procesy vymáhania pre jednotlivé segmenty vymáhaných klientov bez závislosti od dodávateľa.

Icon-53

RIADENIE RIZÍK:

Monitorujte, komunikujte a riaďte informácie o dlžníkoch naprieč všetkými oddeleniami a prepojte svoje rozhodovacie modely v procese. Zmiernite tak riziko nesplácania dlhov a prípadného podvodu.

Icon-52

SCHVÁLENIE POISTENIA:

Automatizujte a zefektívnite procesy pre schválenie a poskytnutie poistenia, pre podpis zmlúv zákazníkom v čase pred aj po formálnom schválení poistenia.

Icon-42

KLIENTSKA DOKUMENTÁCIA:

Zlepšite kvalitu údajov a správu dokumentov, znížte riziká a zaistite zhodu s legislatívou.

Icon-58

ZÁKAZNÍCKY SERVIS:

Riaďte procesy pre sťažnosti a reklamácie cez všetky vstupné kanály naprieč oddeleniami, skráťte čas na vybavenie a dajte spracovateľom presné informácie v správnom čase.

Icon-59

RIEŠENIE SPOROV:

Riešenie sporov riadené pravidlami a procesmi môže zvládnuť zložité rozhodovanie o smerovaní a paralelné toky pre prípady s viacerými námietkami.

Přehledy a analýzy - finanční služby

Prehľady a analýzy

Získajte v reálnom čase priamy prístup k dôležitým informáciám a celej rade analytických nástrojov, ktoré vám pomôžu vyhľadávať trendy a vzťahy.

Čo vyriešime pre vás?

Chcete získať viac informácií o firemných procesoch a naviac bezplatnú konzultáciu procesov vo Vašej organizácii?
Stačí nás kontaktovať prostredníctvom formulára.

Vyberte oblasť, alebo oblasti firemných procesov, ktoré vás zajímajú, a my Vám pošleme doplňujúce informácie.
* Položky označené hviezdičkou sú povinné.
Vami uvedené údaje slúžia výhradne iba na tento konkrétny účel.
Na začiatok sekcie